Tiskové zprávy

Prieskum Avastu odhalil, čo si rodičia myslia o tom, ako deti používajú internet, a ako je to naozaj

Prieskum: Viac ako štvrtina slovenských detí sa na internete stretla s posmechom a nadávkami, rodičia často nič netušia

Prieskum: Viac ako štvrtina slovenských detí sa na internete stretla s posmechom a nadávkami, rodičia často nič netušia


Praha, 19. november, 2019 – Rodičia svoje deti v oblasti kyberbezpečnosti často podceňujú. Deti vedia, ako svoje účty zabezpečiť. Nevedia však, ako sa brániť nadávkam a negatívnym zážitkom. Vyplýva to z prieskumu o správaní detí a rodičov na internete, ktorý spoločnosť Avast (LSE:AVST) uskutočnila v rámci svojej iniciatívy Buď safe online.

Deti si počínajú opatrne

Výskum ukázal, že deti sa na sieťach správajú opatrnejšie, než ich rodičia predpokladajú. Deti využívajú rôzne prvky zabezpečenia svojich účtov, nech už ide o heslá s minimálne ôsmimi znakmi (42 %), číslicami (34 %), alebo dokonca špeciálnymi znakmi (13 %). Rodičia sú ohľadom svojich potomkov skeptickí – sú presvedčení, že heslá s aspoň ôsmimi znakmi využíva len 30 % detí, heslá s číslicami len 27 % a so špeciálnymi znakmi iba 10 % detí. Malí užívatelia si navyše dávajú pozor aj na to, s kým sa na sieťach bavia. Až 95 % respondentov odpovedalo, že väčšinu osôb, s ktorými na internete komunikujú, poznajú osobne.

S negatívnymi zážitkami sa rodičom nezverujú

Deti, ktoré sa zúčastnili prieskumu, trávia na internete 1 – 2 hodiny denne, cez víkend dokonca 3 – 5 hodín. Väčšinu tohto času strávia práve na sociálnych sieťach. V porovnaní s minulosťou vidíme rozdiel v tom, ako sa deti na sieťach správajú, majú lepšie zabezpečené účty a celkovo sú opatrnejšie. Napriek tomu sa ale stretávajú s nepríjemnými alebo dokonca nebezpečnými situáciami. Najčastejšie ide o rôzne urážky, deti ale dostávajú aj správy s nevhodným obsahom alebo ponuky na stretnutia od neznámych ľudí, vysvetľuje Julia Szymańska, odborníčka na online bezpečnosť v Avaste a ambasádorka projektu Buď safe online.

S posmechom, urážkami a inou negativitou sa na internete stretla viac než štvrtina detí (26 %). Celkom 5 % respondentov dokonca v minulosti dostalo ponuku na stretnutie od neznámeho človeka, ďalšie 3 % tiež zažili situáciu, že niekto rozoslal po sieťach ich zosmiešňujúce alebo urážlivé fotografie. Najčastejšie sa deti zverujú maminkám a kamarátom. Konkrétne 62 % detí, ktoré sa stretli s nejakou negatívnou skúsenosťou, o tom povedalo svojej matke.

Kontroly nepomáhajú vždy

Práve matky chcú mať obvykle veľmi dobrý prehľad o tom, koľko času ich deti trávia na internete alebo na akých platformách sa pohybujú. Až 85 % z nich aktivitu svojich detí totiž priamo kontroluje. Nevedia však, že deti sa týmto kontrolám vedia vyhýbať. Na sociálnych sieťach si zakladajú účty, o ktorých svojim rodičom nepovedia (15 % respondentov), alebo si nastavia falošné meno. Viac profilov na jednej sociálnej sieti potvrdilo 21 % detí, účty s falošným menom 32 %. Viac než polovica detí (59 %) na sieťach neuvádza svoj skutočný vek. Pravidlá používania internetu, ktoré svojim potomkom rodičia nastavia, porušuje až 43 % detí.

Dobré povedomie majú rodičia tiež o tom, ktoré platformy ich deti najviac využívajú. U tých, ktorí používajú nejaké sociálne siete, sa na prvých priečkach u oboch skupín zhodne umiestnil YouTube (uviedlo ho 92 % detí aj rodičov), Facebook (uviedlo ho 62 % detí a rodičov) a Instagram (uviedlo ho 52 % detí a 46 % rodičov). Menej známe sú dospelým však ďalšie moderné sociálne siete a messengery, ako napríklad Tiktok, Pinterest a Snapchat. Tie využívajú predovšetkým dievčatá. Zatiaľ čo mladšie deti používajú hlavne messengery, staršie deti vo veku 12 – 13 rokov sú aktívne aj na ostatných sociálnych sieťach.

Štyri odporúčania pre rodičov od Júlie Szymańske:

  1. Nepodceňujte influencerov, majú väčší vplyv, než si myslíte
  2. Urobte si výlet z komfortnej zóny na sociálne siete, ktoré nepoznáte: Viber, Snapchat, TikTok
  3. Vaše dieťa už nie je Honzík, ale hrozný_borec
  4. Nepýtajte sa detí, čo bolo dnes v škole, ale čo sa im prihodilo online

Metodológia:

Výskum pre Avast vykonala agentúra Nielsen Admosphere v období od 18. do 28. septembra na vzorke 309 slovenských detí vo veku 9 – 13 rokov a 310 rodičov rovnako starých detí.

O iniciatíve Buď safe online:

Projekt Buď safe online (www.budsafeonline.cz) je neziskový, osvetový program pod záštitou MŠMT Českej republiky, ktorý sa zameriava na vzdelávanie a prevenciu v oblasti bezpečnosti na internete u detí na základných školách. Volí formu interaktívnej, živej besedy (workshopu), kde deťom na konkrétnych príkladoch z praxe názorne ukazujeme, ako predchádzať rizikám spojeným s používaním internetu a moderných technológií. To potom kombinuje s prezentáciou na internete v podobe webových stránok a videí zameraných na jednotlivé hrozby. Za projektom stojí technologická spoločnosť Avast a influencer Jirka Král.