Tiskové zprávy

Nadační fond AVAST vybral první projekty zaměřené na umírání

no-meta


~ Nadační fond AVAST uzavřel první výběrové kolo programu Spolu až do konce, zaměřeného na podporu umírajících a již jsou známy projekty a organizace kam bude podpora směřovat. ~

PRAHA, Česká republika, 24. června, 2014Nadační fond AVAST se v rámci své práce nejvíce zaměřuje na období konce života, které považuje za velmi důležité a v české společnosti stále spíše tabuizované. Kromě dlouhodobé podpory seniorů a dalších témat vyhlásil začátkem tohoto roku program SPOLU AŽ DO KONCE, který je zaměřený na péči o umírající v České republice a přístup společnosti k umírání jako takovému. Výsledky průzkumu hospice Cesta domů/STEM byly pro nadační fond signálem, že své priority zaměřil správně. Ročně zemře v ČR cca 100 tisíc lidí. 80% z nich si přeje zemřít v domácím prostřední. Jen v nemocnicích však umírá 60% českých obyvatel.

V březnovém termínu jsme obdrželi více jak 100 rozličných záměrů od širokého spektra žadatelů – hospice, nemocnice, univerzity, dalších zdravotnických, sociálních a vzdělávacích zařízení atd. K rozpracování žádosti a následné osobní prezentaci svých záměrů byli do druhého kola pozváni zástupci 15 projektů. Výběrová komise zvolila tři prioritní oblasti podpory: 1/ Systémové změny 2/ Vzdělávání studentů na vysokých a středních školách, 3/ rozvoj nových modelů služeb a navíc měl každý hodnotitel včetně členů správní rady možnost doporučit zajímavý projekt i z jiné kategorie.

Bezprostřední dojmy z celého výběrového kola sděluje Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady NF AVAST: „V letošním roce jsme poprvé vyhlásili program "Spolu až do konce" a byli jsme velice zvědaví na odezvu. Bylo pro nás velkým potěšením, že se na tuto výzvu přihlásilo více než sto projektů a ještě větším potěšením bylo, ze řada z těch projektů byla velice zajímavá a přínosná. Největší radostí pro nás však byla spolupráce s naší odbornou komisi, lidmi, kteří nám  nezištně věnovali spoustu svého volného času, vědomostí a zkušeností a bez kterých by pro nás výběr těch nejlepších projektů byl velmi obtížný. Ráda bych je všechny jmenovala a touto cestou ještě jednou poděkovala - MuDr Ondřej Sláma, MuDr Katarína Vlčková, sestra Angelika, Matěj Lejsal a Jan Dolínek. Věříme, že se nám společně podařilo vybrat ty skutečně nejlepší projekty, a že se je s naší pomocí skutečně podaří realizovat.“

Po dlouhé a konstruktivní debatě hodnotitelé rozhodli o rozdělení částky téměř 7,5 milionu korun a podpoře 11 projektů. V případě dvou projektů doporučili hodnotitelé i určitý přesah realizace a požadovanou částku podpory se správní rada rozhodla navýšit.

Podpora je např. směřována na rozjezd unikátního centra paliativní péče při Univerzitě Karlově, které bude první institucí tohoto typu v ČR a jednou z mála v regionu střední a východní Evropy. „Centrum bude usilovat o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice, a to skrze tři hlavní okruhy činností – výzkum, výuku a osvětovou činnost.“ uvádí psycholog Martin Loučka, který se tématem paliativní péče zabývá již od svých studií. 

Mezi další zajímavé projekty, které se správní rada rozhodla podpořit, patří i vznik domácího hospice na Hořovicku, kde systematická mobilní hospicová péče není. Model lůžkového hospice s mobilním paliativním týmem je ideální variantou, jak může pokrytí hospicovou službou v regionu vypadat. Projekt zastřeší organizace Tři, o.p.s.

I když si to někteří neuvědomují a je těžké si to přiznat, otázky zlepšení paliativní péče se týkají i dětí. Peníze tak putují např. i do Hospicového občanského sdružení Cesta domů na rozvoj právě dětské paliativní péče. I Hospic Ondrášek patří mezi kvalitní hospice po profesionální a lidské stránce. Rozvoj centra vzdělávání bude velkým přínosem pro ostatní poskytovatele paliativní péče i další cílové skupiny. Sdílení zkušeností Dlouhé cesty pomocí kurzu péče o rodiče po perinatální ztrátě pro zdravotnické pracovníky a studenty zdravotnických škol může být také zásadní a přínosné v této oblasti.

Za nezbytný považujeme i rozvoj výzkumu v této oblasti a podpora je směřována do projektu realizovaného s Všeobecnou fakultní nemocnicí s cílem získat zajímavé zpětné vazby a podněty pro zlepšení paliativní péče v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.

Ve výčtu těch zajímavých by určitě neměl chybět ani projekt sdružení Divadelta. Toto sdružení a divadelní spolek dlouhodobě využívají metodu divadlo-fórum k otevírání nejrůznějších témat mezi dětmi na základních a středních školách. Nyní se zaměří i na důležité téma - smrt a umírání jako přirozená součást našich životů.

Přehled všech schválených projektů

O Nadačním fondu AVAST:

Nadační fond AVAST založily v roce 2010 rodiny majitelů české společnosti AVAST Software - Jarmila a Pavel Baudišovi a Milada a Eduard Kučerovi.

Rozhodli se dlouhodobě podporovat společensky prospěšné projekty v České republice. Nejvíce se zaměřují na pomoc umírajícím, projekty podporující život seniorů, vzdělávání, soběstačnost lidí s tělesným či mentálním postižením a podporu lidských práv. Ročně darují na různé projekty 2,5% ze zisku firmy. Od vzniku NF AVAST bylo rozděleno více jak 100 milionů korun. Věří, že když se člověku daří, mohl by se o to podělit s jinými a toto poslání se jim daří naplňovat. S jejich záměrem jim svojí prací a zájmem pomáhá téměř 400 zaměstnanců AVAST.

Kontakt:

Martina Břeňová 
manažerka NF AVAST
E-mail:
brenova@avast.com
Tel.: 605 939 300