48781310064
Tiskové zprávy

Průzkum Škola během koronakrize: Jen 29 % rodičů mělo kontrolu nad online životem dětí během distanční výuky

Avast zkoumal, jak se rodiče v Česku a dalších 11 zemích vypořádali s online výukou během karantény a jak se připravit na nový školní rok

Avast zkoumal, jak se rodiče v Česku a dalších 11 zemích vypořádali s online výukou během karantény a jak se připravit na nový školní rok


Praha, 25. srpna 2020 – Avast (LSE:AVST), globální lídr v oblasti zabezpečení a ochrany soukromí, a iniciativa Buď safe online přinášejí výsledky mezinárodního průzkumu zaměřeného na distanční výuku během pandemie. Data ukazují, že učitelé i rodiče se zvládli nelehké situaci přizpůsobit a naučili se zacházet s novými platformami. Mezery však mají zejména v oblasti bezpečnosti dětí na internetu a ochrany soukromí školních úkolů, samostatné práce a výsledků.

Čas v síti

Čeští rodiče si uvědomují důležitost online bezpečnosti a chtějí své děti v síti ochránit. Zároveň však přiznávají, že během koronakrize neměli tolik času se tomuto tématu věnovat, takže jejich děti trávily na internetu mimoškolní aktivity více času než obvykle. Čtvrtina z nich (26 %) dokonce přes 4 hodiny denně. 

Základní online bezpečnost dětí

Rodiče často ve skutečnosti nevědí, jak online bezpečnost dětem zajistit. Pouze 54 % dotázaných chrání zařízení svých dětí antivirovým programem, necelá třetina rodičů (29 %) pak využívá nějaký software pro kontrolu pohybu dětí na internetu. Někteří rodiče znají hesla svých ratolestí k jejich sociálním sítím (23 %) nebo jim přímo blokují nevhodné kontakty, aplikace, a webové stránky (30 %). „Otázka online bezpečnosti je však daleko širší. Děti se potřebují na síti vyznat, měly by umět rozpoznat fake news, odlišit balast od podstatných věcí, obzvlášť, pokud v síti hledají informace ke studiu, jako například ukázal náš výzkum, kdy děti výrazně více využívaly pro studium Youtube,” říká spoluautorka výzkumu, socioložka a psycholožka Kateřina Müllerová. 

„Ve většině zkoumaných zemí uvádí zhruba jen polovina rodičů, že online zařízení jejich dětí má nainstalovaný antivir, v Brazílii je to ale například jen třetina. A přitom je to to nejjednodušší a nejzákladnější, co můžete pro ochranu svých dat a zařízení udělat. Navíc, jen pětina rodičů v Německu, Francii nebo Japonsku nějakým způsobem řeší online ochranu a kontrolu dětí,” vysvětluje odbornice na online bezpečnost Avastu a ambasadorka programu Buď safe online Julia Szymańska a dodává: „V Avastu jsme jen během pandemie zaznamenali 20% nárůst vyděračských ransomware útoků po celém světě. Konkrétně v Česku jich pak bylo až o 40 % víc. A i to je důvod proč by rodiče i školy měly online zabezpečení dětí věnovat více prostoru a společně se v této oblasti vzdělávat.” 

Jak rodiče chrání své dětiJak rodiče chrání bezpečnost svých dětí v síti?

Soukromí dětí v online světě

Širší vědomosti o bezpečných online návycích chybí také učitelům. Podle rodičů téměř nikdo z vyučujících v komunikaci se žáky a při výuce nezavedl žádná bezpečnostní pravidla týkající se  násilí, urážek nebo třeba autorských práv. Jen necelá polovina učitelů (46 %) se pak věnovala pravidlům ochrany soukromí na internetu. „Jedním z největší rizik v oblasti ochrany osobních údajů představuje pro děti sdílení školních prací a dokumentů, které obsahují různé citlivé informace,” popisuje Szymańska. „Téměř čtvrtina žáků (23 %) má přitom své práce vystavené na sdílených webových platformách, kde k nim mají volný přístup jejich spolužáci a další rodiče.”

Technické zázemí a online zařízení

Pro připojení k výuce využívaly děti nejčastěji bezdrátovou síť (43 %), své mobilní telefony (40 %) a vlastní notebook (31 %). Necelá třetina žáků (30 %) si však musela půjčit notebook jiného člena rodiny. Pouze 23 % dětí mělo doma během distanční výuky k dispozici tiskárnu, která byla v mnohých případech důležitou součástí online školy. „Kromě rozdílných přístupů škol k distančnímu vzdělávání v době koronavirové pandemie to byl také nedostatek a různá úroveň technického vybavení v domácnostech, které jednoznačně prohloubili nerovnosti ve vzdělávání,” doplňuje Müllerová.

Nástroje pro online vzdělávání

Ke společné komunikaci s dětmi během pandemie využívali čeští vyučující zejména e-maily (35 %) a školní platformy (33 %). Ti digitálně zdatnější pak zapojili i další nástroje, jako jsou testy a kvízy (56 %) nebo online třídy (44 %), a někteří také nahrávali své přednášky na YouTube (38 %). Nezahálely ani samotné děti, které o školních povinnostech diskutovaly s ostatními spolužáky prostřednictvím chatovacích aplikací (43 %) a více než třetina z nich (38 %) využívala vlastní vzdělávací aplikace.

Populární nástroje distančního vzděláváníJak komunikovali učitelé s dětmi v síti?

Spokojenost s distančním vzděláváním

Snahy učitelů o přenesení výuky do digitálního prostředí vyvolaly u rodičů různé ohlasy. Více než polovina z nich (51 %) deklaruje, že byla s distanční výukou svých dětí spokojena, naopak pětina (20 %) byla nespokojena. „Největší překážkou byl podle rodičů chybějící kontakt dětí se spolužáky, složitost výuky, se kterou museli dětem pomáhat a nedostatek zpětné vazby. Pozitivně pak vnímají zejména fakt, že děti získaly větší odpovědnost, výuka na dálku je vedla k samostatnosti,” říká Szymańska.

Třetina rodičů ze všech zkoumaných zemí se výukou dětí doma cítila vyčerpána. Nejvíce nespokojení byli Rusové, Němci, Brazilci a Japonci, kteří měli problém udržet děti motivované a nevyhovoval jim ani způsob komunikace se školami. Spokojených rodičů bylo nejvíce naopak v Austrálii, USA, ve Francii, v Česku ale také na Slovensku, kde rodiče obzvlášť pozitivně hodnotí aktivitu škol a zpětnou vazbu, kterou jim poskytovaly.

Doporučení pro rodiče a školy pro případ opakující se výuky na dálku:

Rodiče:

  • Nainstalujte na všechna svá zařízení antivirus, ujistěte se, že jej používají i děti
  • Každou aplikaci a online účet, který vytváříte, chraňte silným a unikátním heslem v kombinaci s dvoufázovým ověřením, poučte o tom děti
  • Nastavte si s dětmi jasná pravidla a chraňte jejich soukromí (třeba vymezováním času, které děti tráví online nebo pomocí rodičovských kontrol)
  • Nenechávejte děti v síti o samotě. Učte je, jak poznat fake news, jak se bránit proti kyberšikaně, jak pracovat s hesly a že i v online světě musí dodržovat pravidla slušného chování
  • Projděte si s dětmi společně online interaktivní kurz z dílny Buď safe online o dalších aspektech online bezpečnosti

Učitelé:

  • Myslete na bezpečí a soukromí dětí, zašifrujte dokumenty, které obsahují senzitivní údaje a vyhodnocení sdílejte soukromě
  • Jenom e-mail nestačí, pro komunikaci s dětmi volte i další online nástroje, které jsou zdarma – volte ty, které používají koncové šifrování jako jsou WhatsApp, Viber, Telegram nebo Signal
  • Používejte interaktivní online pomůcky ve výuce, v rámci prevence můžete děti proškolit pomocí online kurzu zdarma na stránkách www.budsafeonline.cz

Metodologie: Průzkum Avastu z června 2020 vždy na vzorku 500 respondentů z každé zkoumané země (České republiky, Slovenska, Německa, Francie, Velké Británie, USA, Austrálie, Brazílie, Argentiny, Mexika, Ruska a Japonska).

O Buď safe online:
Projekt Buď safe online je nevýdělečný, osvětový program pod záštitou českého MŠMT, který se zaměřuje na vzdělávání a prevenci v oblasti bezpečnosti na internetu u dětí na základních školách. Volí formu interaktivní, živé besedy (workshopu), kde dětem na konkrétních příkladech z praxe názorně ukazuje, jak předcházet rizikům spojeným s používáním internetu a moderních technologií. To pak kombinuje s prezentací na internetu v podobě webových stránek a videí zaměřených na jednotlivé hrozby. Novinkou v roce 2020 je interaktivní online kurz, který mohou učitelé používat při výuce. Projekt vznikl v České republice, kde již získal řadu ocenění, včetně Cen SDGs 2019, Effie Awards 2019 a WebTop100. Za projektem stojí technologická společnost Avast a influencer Jirka Král, na Slovensku jej reprezentuje Youtuber Selassie.