Nový avast! 8: ochrana na dosah ruky

Praha, ÄŒeská republika, 28. února, 2013 — AVAST Software, výrobce svÄ›tovÄ› nejpoužívanÄ›jšího antiviru, pÅ™edstavuje novou verzi své Å™ady bezpečnostního software pro koncové uživatele. Verze 8 pÅ™ináší nejen Å™adu nových technologií včetnÄ› vylepÅ¡ení proaktivní detekce či preventivních funkcí, ale i nové uživatelské prostÅ™edí.

"Protože smyslem antiviru by měla být právě ochrana proti virům, naším cílem pro verzi 8 bylo zlepšit se ve věcech, které již velmi dobře ovládáme," řekl Vince Steckler, ředitel společnosti AVAST. "Toho jsme dosáhli pomocí naší jedinečné přednosti: uživatelské základny čítající 177 milionů uživatelů po celém světě."

Osmá verze avast! přináší nové technologie pro proaktivní detekci:

  • Technologie pro vyhledávání vzájemnÄ› si podobných Å¡kodlivých kódů umožňuje, že kódy podobné jiným známým Å¡kodlivým kódům jsou automaticky rozpoznány a zapsány na černou listinu. PotÅ™ebné informace jsou získávány v reálném čase ze vzdálené (cloud) databáze AVAST.
  • Nové jádro pro dynamickou detekci kombinované s funkcí AutoSandbox™. JeÅ¡tÄ› než je program spuÅ¡tÄ›n na uživatelovÄ› systému, AutoSandbox™ umožňuje jeho analýzu v izolovaném prostÅ™edí. Nové jádro pomáhá uživateli ke kvalifikovanému rozhodnutí, zda je soubor otevÅ™ený v AutoSandbox™ Å¡kodlivý či nikoliv, a infikované soubory izoluje automaticky. Tato technologie založená na in-memory SQL databázi je pÅ™ipravena na komplexní dotazy bÄ›hem celého procesu spouÅ¡tÄ›ní souboru.
  • Nový "backendový" detekční systém zvaný Evo-Gen vytváří obecnÄ› použitelné definice celých skupin Å¡kodlivých kódů. Sofistikované statistické metody umožňují AVAST Evo-Genu rozpoznat charakteristiky společné pro velké skupiny vzorků Å¡kodlivých kódů, které jsou jinak unikátní v celém ekosystému.

"Náš nový systém Evo-Gen pomáhá vytvářet podstatnÄ› účinnÄ›jší definice, které poskytují ochranu pÅ™ed rozsáhlými sadami Å¡kodlivých kódů – a to včetnÄ› neznámých ‚zero-day‘ útoků, bez rizika vytvoÅ™ení faleÅ¡ného poplachu," Å™ekl OndÅ™ej Vlček, technický Å™editel AVAST.

Preventivní funkce eliminují možnost útoku "zadními vrátky", prostřednictvím bezpečnostních mezer v aplikacích:

  • Nová funkce programů avast!, Software Updater, pÅ™edchází potenciálnímu zneužítí slabých míst v zastaralých aplikacích tím, že aktualizuje aplikace jejich nejnovÄ›jšími verzemi. V novém avast! Premier vám Software Updater bude k dispozici ve zcela automatickém režimu.
  • Browser Cleanup, další z nových funkcí, slouží k odstranÄ›ní nechtÄ›ných liÅ¡t a dalších doplňků z internetových prohlížečů. Takové "nástroje" jsou nejen obtěžující, ale také mohou upravovat výsledky vyhledávání tak, aby uživatele vedly na stránky šířící Å¡kodlivý kód.

A konečně, nová vylepšení uživatelského komfortu umožní co nejsnazší ovládání programu:

  • Optimalizována byla tlačítka a navigace pro dotykové displeje. StejnÄ› tak byl vytvoÅ™en zcela nový design grafického prostÅ™edí. Nová, jednoduchá verze 8 s intuitivním ovládáním je dostupná ve 42 jazycích – čímž pÅ™edčíme vÅ¡echny ostatní svÄ›tové antiviry.
  • Remote Assistance, funkce, která umožní amatérským uživatelům počítače požádat o vzdálenou pomoc přítele či člena rodiny, který zvládne jejich problém vyÅ™eÅ¡it.