AkceSXSW 2019

https://www.sxsw.com/

Austin, Texas, USA

O akci

Garry Kasparov, bezpečnostní ambasador Avastu, a Ondřej Vlček, ředitel Avastu, hovořili o etice, odpovědnosti a právu na soukromí ve věku umělé inteligence (AI) a internetu věcí (IoT). V debatě na téma „Etika a odpovědnost ve věku AI a IoT“ se zabývali etickými aspekty soukromí jednotlivců v dnešním digitálním světě. Ke Kasparovovi a Vlčkovi se přidal bezpečnostní výzkumník Vladislav Iliushin, který předvedl, jak snadno se hacker dostane do chytré domácnosti a jak aktuální hrozby pro dnešní prostředí IoT mohou vypadat. Garry Kasparov se také zapojil do exhibiční šachové partie na #TwitterHouse, kde hrál proti deseti lidem zároveň.

Avast se zúčastnil veletrhu SXSW. Naši prezentaci nástrojů na ochranu soukromí jste mohli najít v hale 2 v části 5 na stánku číslo 1422. Také se zúčastnil veletrhu SXSW Game Expo. V hale 1 v části 3 na stánku číslo 2231 jste mohli najít prezentaci našeho řešení HMA! VPN.

Životopis řečníka

Garry Kasparov se narodil roku 1963 v ázerbájdžánském Baku v tehdejším Sov?tském svazu. V roce 1985 se stal nejmladším sv?tovým šampionem v šachu a dobu 20 let se stabiln? umis?oval na špi?ce žeb?í?ku nejlepších šachmistr?. Svoji kariéru ukon?il v roce 2005. Šachovými zápasy se svým hlavním rivalem Anatolijem Karpovem a superpo?íta?em Deep Blue od IBM nebývale zpopularizoval šachy a um?lou inteligenci. Kasparov se stal vedoucím p?edstavitelem ruského prodemokratického hnutí a otev?eným zastáncem svobody jednotlivce na celém sv?t?. V t?chto kolejích pokra?uje jako p?edseda newyorské nadace Human Rights Foundation. Jako externí vyu?ující p?ednáší na Oxford-Martin School o spolupráci lidí se stroji. Kasparov je provokativní ?e?ník, který ?asto hovo?í p?ed firemním, akademickým ?i politickým publikem o rozhodování, strategiích, technologiích a um?lé inteligenci. Jeho vlivné p?ísp?vky o politice, poznání a technologiích byly zve?ejn?ny v desítkách významných publikací po celém sv?t?. Napsal dv? uznávané ?ady knih o šachu a dva bestsellery: How Life Imitates Chess o rozhodování a Winter Is Coming o Rusku a Vladimiru Putinovi. V kv?tnu 2017 mu vyšla nová kniha Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins. Od roku 2016 jako bezpe?nostní ambasador Avastu p?ednáší o kybernetickém zabezpe?ení a digitální budoucnosti. S manželkou Dashou a jejich dv?ma d?tmi žije v New Yorku.

Více informací

Sledujte nás

Zavřít