48582899883

Akce

SXSW 2019

9Mar 2019

O akci

Poslechněte si přednášku Garryho Kasparova, bezpečnostního ambasadora Avastu, a Ondřeje Vlčka, ředitele Avastu, o etice a odpovědnosti ve věku umělé inteligence a internetu věcí

Životopis řečníka

Garry Kasparov se narodil roku 1963 v ázerbájdžánském Baku v tehdejším Sov?tském svazu. V roce 1985 se stal nejmladším sv?tovým šampionem v šachu a dobu 20 let se stabiln? umis?oval na špi?ce žeb?í?ku nejlepších šachmistr?. Svoji kariéru ukon?il v roce 2005. Šachovými zápasy se svým hlavním rivalem Anatolijem Karpovem a superpo?íta?em Deep Blue od IBM nebývale zpopularizoval šachy a um?lou inteligenci. Kasparov se stal vedoucím p?edstavitelem ruského prodemokratického hnutí a otev?eným zastáncem svobody jednotlivce na celém sv?t?. V t?chto kolejích pokra?uje jako p?edseda newyorské nadace Human Rights Foundation. Jako externí vyu?ující p?ednáší na Oxford-Martin School o spolupráci lidí se stroji. Kasparov je provokativní ?e?ník, který ?asto hovo?í p?ed firemním, akademickým ?i politickým publikem o rozhodování, strategiích, technologiích a um?lé inteligenci. Jeho vlivné p?ísp?vky o politice, poznání a technologiích byly zve?ejn?ny v desítkách významných publikací po celém sv?t?. Napsal dv? uznávané ?ady knih o šachu a dva bestsellery: How Life Imitates Chess o rozhodování a Winter Is Coming o Rusku a Vladimiru Putinovi. V kv?tnu 2017 mu vyšla nová kniha Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins. Od roku 2016 jako bezpe?nostní ambasador Avastu p?ednáší o kybernetickém zabezpe?ení a digitální budoucnosti. S manželkou Dashou a jejich dv?ma d?tmi žije v New Yorku.

Zobrazit více Zobrazit méně
-->