48582926731

Akce

Security BSides CDMX

22Jun 2018

O akci

Životopis řečníka

Martin Hron v Avastu pracuje na pozici bezpe?nostního výzkumníka. Vede výzkum nap?í? r?znorodými obory, jako je dynamický binární p?eklad, hardwarov? asistovaná virtualizace nebo analýza malwaru. Baví jej technologie a kutilství. Zabývá se softwarovým ?i hardwarovým reverzním inženýrstvím, programováním her, um?lou inteligencí nebo internetem v?cí.

P?ed p?íchodem do Avastu pracoval jako programátor um?lé inteligence a her. Spolupracoval na vývoji špi?kového herního titulu MAFIA II nebo na vývoji ovlada?? šifrovaného souborového systému pro softwarové jádro Windows. Do Avastu si p?inesl více než 20leté zkušenosti z oboru informa?ních technologií a rozsáhlé znalosti architektur hardwaru a opera?ních systém?. Vede u nás výzkum se zam??ením na dynamickou analýzu malwaru a obecné zabezpe?ení. Neustále sleduje nové trendy a nastupující technologie.

Zobrazit více Zobrazit méně
-->