48582415681

Akce

MSPWorld

4Mar 2018 11:00

O akci

MSPWorld® je prestižní konference odborník_ na cloud a spravované služby po_ádaná MSPAlliance® a zárove_ JEDINÁ akce, kterou poskytovatelé spravovaných služeb organizují sami pro sebe.

Životopis řečníka

Prestižní sv_tová konference o spravovaných službách a cloudu, MSPWorld®, p_ichází do louisianského New Orleans. Uskute_ní se ve dnech 5.–7. b_ezna 2018 v hotelu New Orleans Marriott. MSPWorld je od svého po_átku jedinou akcí svého druhu na podporu poskytovatel_ spravovaných služeb a jejich prost_edí, která se nezam__uje na produkty pouze jednoho dodavatele.

Životopis _e_níka

Greg Mosher je viceprezident technické sekce Avastu a má tém__ 20leté zkušenosti s vývojem a výzkumem ochrany p_ed malwarem. Již za_átkem 90. let vytvo_il sv_j první antivirový program. V Avastu v sou_asnosti vede produktový management a vývoj všech produkt_ AVG Business by Avast.

Do oboru se vrátil s p_íchodem adwaru a spywaru v roce 2003, kdy nastoupil na pozici vedoucího vývojá_e ve firm_ PestPatrol, Inc. Na této pozici v roce 2005 založil Exploit Prevention Labs a vyvinul LinkScanner, jeden z prvních produkt_ na ochranu uživatel_ p_ed exploity a r_znými hrozbami na internetu.

Od roku 2007 až do zá_í 2017, kdy Avast koupil AVG Technologies, vedl v AVG vývoj ochrany p_ed exploity a do jeho režie se posléze dostaly také bezpe_nostní služby pro back-endové servery. Pozd_ji vedl vývoj všech produkt_ AVG pro firmy.

Zobrazit více Zobrazit méně
-->