48582321937

Akce

Machine Learning Prague 2018

23Mar 2018

Rudolfinum

O akci


Machine Learning Prague, největší evropská konference o strojovém učení, se vrací. Poslechněte si praktické a pokročilé přednášky o umělé inteligenci, hlubokém učení a samozřejmě strojovém učení, které budou přednášet špičkoví řečníci z celého světa.

Životopis řečníka

Revoluce ve strojovém u_ení je v plném proudu. Internet v_cí (IoT) se v oblasti IT zabezpe_ení stal žhavým tématem. P_ij_te na workshop Avastu o zabezpe_ení IoT a seznamte se, s jakými problémy se bezpe_nostní _ešení založená na strojovém u_ení potýkají. Dozvíte se o aktuální situaci na poli strojového u_ení a názorn_ vám ukážeme, jak zlepšit zabezpe_ení domácí sít_. Hlavním tématem bude struktura sí_ových dat a algoritmy strojového u_ení, které lze používat k rozpoznávání za_ízení a detekci nezvyklého chování za_ízení IoT. Na základ_ ukázek sí_ové komunikace mezi „zdravými“ a infikovanými za_ízeními IoT probereme klady a zápory r_zných metod strojového u_ení v kontextu zabezpe_ení sí_ových p_enos_ IoT. Vysv_tlíme vám nezbytné postupy p_i p_edb_žném zpracovávání dat a povíme vám, jakým výzvám _elíme p_i získávání vhodných dat pro u_ení.

Diskuse se budou ú_astnit experti z virové laborato_e Avastu, Martin Bálek, Adam Hanka, Tomáš Trnka, Galina Alperovich a Martin Neznal.

Zobrazit více Zobrazit méně
-->