Tiskové zprávy

Avast chce zvýšit podíl žen na 31 % a buduje nová partnerství

Součástí plánu jak motivovat a podporovat ženy v IT pozicích jsou nová partnerství s organizacemi Code First Girls, Aj Ty v IT a Czechitas, i změny v náboru zaměstnankyň

Součástí plánu jak motivovat a podporovat ženy v IT pozicích jsou nová partnerství s organizacemi Code First Girls, Aj Ty v IT a Czechitas, i změny v náboru zaměstnankyň


Praha, 21. dubna 2021 – Avast (LSE:AVST), globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí, si v roce 2021 klade za cíl zvýšit podíl žen ve svých řadách, a to na 31 %. Avast se dlouhodobě soustředí na vybudování rozmanitého prostředí ve firmě a nastavení celofiremních procesů tak, aby zahrnovalo široké spektrum talentů. Výzkumy ukazují, že různorodé zastoupení ve firmě může vést ke zlepšení kvality produktů, vyšší spokojenosti zákazníků i zlepšení finančních výsledků až o 15 %. V letošním roce se proto ředitelka Avastu pro diverzitu, inkluzi a práci s komunitami Dita Formánková zaměřila na ženy.

„Pokud chceme být česká firma s globálním úspěchem, musíme mít globální tým. Jen tak můžeme vyvíjet produkty, které budou sloužit rozmanitým zákazníkům z celého světa a uzavírat obchody po celém světě,“ vysvětluje Formánková. „V prvním roce mého působení ve firmě jsme se rozhodli zaměřit na ženy, jichž je dlouhodobě na technologických pozicích nedostatek. V Avastu je aktuálně 27 %, na technologických pozicích pak pouze 13 %,  čímž se připravujeme o přínosy rozmanitých zkušeností, názorů a pracovních kvalit v týmu.“ Avast chce proto počet žen na technologických pozicích, které tvoří 63 % všech rolí v Avastu, letos zvýšit na 15 %.

V České republice je v technických oborech přibližně 10 % žen, vlastní podniky v tomto odvětví jich zakládají pouze 2 %. „Ženy se do IT přirozeně nedostávají, proto je chceme nenásilnou formou podpořit. Jde nám o zvýšení průměrného počtu žen, které se dostanou do Avastu na pohovor, nikoli o plnění nějakých kvót,“ dodává Formánková. Svých cílů chce v Avastu dosáhnout jednak vzděláváním pracovníků zodpovědných za nábor a přenastavením procesu recruitingu, druhak rozšířením tzv. talent poolu, který představuje potenciální zaměstnance Avastu.

Avast se proto rozhodl spojit se třemi organizacemi, které dlouhodobě a úspěšně podporují ženy ve vzdělávání v oblasti IT. První z nich je britská nezisková organizace Code First Girls, která školí ženy v online dovednostech a pomáhá firmám nastavit podmínky přijímání nových zaměstnanců tak, aby byly přátelštější k ženám. Avast zasponzoruje účastnické poplatky na kurzech, které organizace pořádá, a zároveň nabídne experty, kteří se s účastnicemi podělí o své znalosti. 

Druhou organizací je slovenské občanské sdružení Aj Ty v IT, které pořádá kurzy programování jak pro dospělé ženy, tak i pro dívky na základních a středních školách. Cílem organizace je zvýšit zájem dívek o IT obory na vysokých školách a tím přispět k vyššímu počtu žen v IT profesích. Avast se jako partner zúčastní série IT akademií pro ženy, které Aj Ty v IT pořádá, a do budoucna připravujeme spolupráci na dalších workshopech.

V neposlední řadě Avast také rozšířil dlouholetou spolupráci s českou organizací Czechitas, jejímž cílem je zvýšit diverzitu v IT světě a profesionalitu žen v oblasti IT. Podpora Avastu se zaměří na rozvoj Digitální akademie, intenzivních rekvalifikačních kurzů v datech a vývoji, kariérního veletrhu a dalších aktivit.

Kromě motivace uchazeček o práci v technologických firmách je pro Avast důležité nastolit dostatečně inkluzivní podmínky, aby měli zaměstnanci chuť ve firmě setrvat. Aktuálně se tak Dita a její tým zaměřuje na nastavení přívětivých podmínek pro rodiče, jako je zjednodušení procesu návratu z rodičovské dovolené nebo větší flexibilita při kombinaci rodinného a pracovního života s využitím firemní školky.