AVAST se stal nejlepším zaměstnavatelem v ČR pro rok 2013

~ AVAST mezi nejlepšími společnostmi vyniká vysokou mírou motivovanosti zaměstnanců, důvěrou ve vedení, vysokým výkonem, ztotožněním se se značkou a dlouhodobou stabilitou ~

PRAHA, Česká republika, 26. listopadu, 2013AVAST Software, výrobce nejdůvěryhodnějšího a nejvíce doporučovaného antiviru na světě, získal ocenění Best Employers Česká republika 2013 v kategorii Velké společnosti. Studii pořádá celosvětový lídr v oblasti lidských zdrojů a outsourcingu, Aon Hewitt. AVAST exceloval ve všech atributech této každoročně zpracovávané studie. K nejvíce oceňovaným charakteristikám patřila zejména vysoká míra motivovanosti zaměstnanců, důvěryhodnost vedení, kultura vysoké výkonnosti, přesvědčivá značka společnosti a udržitelnost. V kategorii Velké společnosti obsadil druhé místo MICROSOFT s.r.o., následovaný společností SAP ČR, spol. s.r.o.

Výsledky studie byly vyhodnoceny na základě auditu personálních politik společností a také dle průzkumu motivovanosti zaměstnanců a dotazníku pro vedení společnosti. AVAST získal 89 % v oblasti míry motivovanosti, což představuje o 49 % více, než je průměrná míra v České republice. Podle společnosti Aon Hewitt, je míra motivovanosti klíčovým faktorem ovlivňujícím konečné pořadí a reflektuje intenzivní touhu zaměstnanců být součástí společnosti. Pozitivní hodnocení zaměstnanců spolu s úsilím a sebezapojením v práci přispívají k celkovému úspěchu firmy.

AVAST se umístil také na prvním místě v oblasti vysoké výkonnosti (81 %). Aon Hewitt ve své zprávě vysvětluje: „Zaměstnanci vysoce výkonných společností si jsou vědomi cílů společnosti a jejich osobního přínosu pro celkový výkon. Vědí, jak mohou k úspěchu přispět a jsou v tom svými manažery podporováni. Navíc tyto společnosti své zaměstnance odměňují a oceňují nejen finančně a morálně, ale také jim dávají příležitosti k osobnímu rozvoji.“

Kromě obdržení vysoké známky v oblasti míry motivovanosti a výkonnosti, AVAST také zaznamenal více než 80 % v oblasti důvěry ve vedení společnosti, přesvědčivé značky zaměstnavatele a udržitelnosti. Aon Hewitt popisuje důvěru ve vedení společnosti jako stav, kdy vrcholový management společnosti dokáže zaměstnance motivovat srozumitelnou vizí do budoucna, viditelně si zaměstnanců cení, jde jim příkladem a jako tým jedná efektivně. AVAST získal 91 % za schopnost přilákat a získat ty nejlepší zaměstnance, kteří pomohou společnosti dosáhnout obchodních cílů a odlišit ji od konkurence. 25 let úspěchů a zkušeností napomohlo tomu, aby AVAST získal 88 % v oblasti udržitelnosti, kam spadá dlouhodobé a proaktivní plánování a budování pevných vztahů uvnitř i mimo společnost.

„Jsem nesmírně pyšná na to, že byl AVAST jmenován nejlepším zaměstnavatelem. Celá firma neustále společně pracuje na tom, aby byla udržována mimořádná firemní kultura, kterou před 25 lety zformulovali naši zakladatelé.Ta se vyznačuje určitou volností při dokončování úkolů a flexibilní pracovní dobou,“ řekla Kamila Štěpánková, personální ředitelka společnosti AVAST.“Zaměstnanci mají příležitost podílet se na budování nejdůvěryhodnějšího antivirového softwaru na světe, produktu, který chrání více jak 200 miliónů uživatelů, a to je jednak obrovská čest, ale zároveň zodpovědnost, která dělá jejich každodenní práci zajímavou.“

Pro více informací, prosím, navštivte náš kariérní portál.